#610 | Jelcz 120M

  Zobacz zdjęcia tego autobusu na GPA

  1994.12 | zakup, rej. PBN 4235
  2005 | rej. WP 36867
  2006.03 | powrót po naprawie głównej
  2008.06 | skreślenie ze stanu w wyniku pożaru
  1996-2005.01 | reklama Cukrownia Borowiczki (bus)
  2006.12-2008.06 | reklama Geoinf (megabus)
  Back to top button