Transport publiczny powierzony KM-Płock

19 grudnia na stronach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz w BIP Urzędu Miasta Płocka ukazało się „ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego”. Zgodnie z min Gmina-Miasto Płock zamierza powierzyć Komunikacji Miejskiej – Płock sp. z o. o. na okres 10 lat realizację usługi transportu publicznego na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar gminy Płock oraz gmin, z którymi zawarte są porozumienia międzygminne.

Dodaj komentarz

Back to top button