Granice stref

Uchwałą Nr 364/XIX/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku radni miasta zdecydowali o ustanowieniu nowych granic stref taryfowych. Granicę strefy A wyznaczono przystankami dla:

 • linii nr 1 – przystanek Trzepowo n/ż
 • linii nr 4 – przystanek Borowiczki Pocztowa
 • linii nr 5 – przystanek Biała Nowa I
 • linii nr 6 – przystanek Trzepowo /ZSR/
 • linii nr 11 – przystanek Biała /Zakonnice/
 • linii nr 12 – przystanek Mirosław
 • linii nr 16 – przystanek Biała Stara
 • linii nr 17 – przystanek Maszewo Pętla
 • linii nr 18 – przystanek Maszewo Pętla
 • linii nr 21 – przystanek Jordanów
 • linii nr 23 – przystanek Maszewo n/Wisłą
 • linii nr 25 – przystanek Mirosław
 • linii nr 27 – przystanek Pieńki I
 • linii nr 28 – przystanek Wyszogrodzka Mirosław

Strefę B wyznaczono wyznaczono dla:

 • linii nr 5 – przystanek Kobierniki II
 • linii nr 6 – przystanek Proboszczewice I
 • linii nr 16 – przystanek Miłodróż
 • linii nr 17 – przystanek Sikórz II
 • linii nr 28 – przystanek Klonowa II

Strefę C wyznaczono dla obszaru poza wyznaczonymi wyżej przystankami.

Zmiana wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2004 r. i spowoduje duże rozszerzenie Strefy I (po nowemu A) na gminę Stara Biała, która zerwała porozumienie na transport publiczny i zażądała zmian. Teraz spora część jej obszaru znalazła się właśnie w strefie miejskiej A, czy podobnie gmina Słupno. Dotychczas obowiązywała zasada ustalona w 1990 r. która mówiła, że strefę I (teraz A) wyznaczają granice administracyjne miasta, strefa II (teraz B) sięga do 10 km od centrum miasta, a strefa III (od teraz C) powyżej 10 km.

Dodaj komentarz

Back to top button