#622 | Ikarus 280.70H

Ikarus 280.70H #622 (1995-2012) na linii 6

  Zobacz zdjęcia tego autobusu na GPA

  1995.08 | zakup, rej. PBE 9572
  2003.01 | naprawa bieżąca
  2012.05 | odstawiony do kasacji
  2012.07 | kasacja
  2003.02-2004.06 | reklama Olewnik (bus)
  2005.09-10 | reklama Junkers (fullback)
  Back to top button