344

Autobusy

#344 | Volvo 7900 Hybrid

13 listopada 2014 r. do Płocka na testy przyjechało Volvo 7900 Hybrid (rej. WPR 70354). Pojazd otrzymał tymczasowy numer taborowy…

Back to top button