#410 | Jelcz PR110U

  • Historia tego autobusu
1981.03 | zakup, rej. ???
1992 | kasacja