#536 | Jelcz M11

1987.03 | zakup, rej. ???
1994 | powrót po naprawie głównej, rej. PBH 6573
2003.01 | kasacja
1995/96-2003.01 | reklama Krwiodawstwo (panele boczne)
Back to top button