#653 | Kapena Thesi City

Linia zastępcza x4

    Zobacz zdjęcia tego autobusu na GPA

    2004.02 | zakup, rej. WP 29750
    2020.09 | sprzedaż
    2004.06-2005.12 | reklama Carcade Leasing (fullback)
    Back to top button