692_2

#692 po przemalowaniu w miejskie barwy

Back to top button