#486 | Jelcz PR110U

  • Historia tego autobusu
1983.04 | zakup, rej. PLA 147C
1994 | kasacja