#514 | Jelcz PR110M

  • Historia tego autobusu
1984.06 | zakup, rej. PLC 103E
1992 | powrót po naprawie głównej
1999 | kasacja